Zásady používání

Zásady používání veřejného webu OTE, a.s. a ochrana osobních údajů.

Navštívením webových stránek www.ote-cr.cz (dále jen „webové stránky“) vyjadřují Návštěvníci (dále jen „Uživatelé“) webových stránek svůj souhlas s následujícími Zásadami používání veřejného webu OTE, a.s.

 

Autorská práva

OTE, a.s. (dále jen „Provozovatel“), je vlastníkem a provozovatelem webových stránek. Veškerý obsah webových stránek (texty, obrázky, grafické znázornění, grafy, HTML kód) se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími platnými právními předpisy. Provozovatel má výhradní přístup ke všem datům, která zveřejňuje na webových stránkách.

Uživatelé nemají právo jakkoliv reprodukovat, kopírovat nebo duplikovat obsah webových stránek ke komerčním účelům bez výslovného předchozího souhlasu Provozovatele.

 

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na webové stránky může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel sdílí tyto informace se svými poskytovateli IT služeb, společnostmi CGI IT Czech republic, s.r.o. a INDRA Czech Republic s.r.o.

 

Odkazy

Na webových stránkách jsou odkazy na stránky jiných webů. Nad obsahem těchto stránek nemá Provozovatel žádnou kontrolu. Uživatelé by se proto měli také seznámit s pravidly používání údajů těchto stránek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za neseznámení se s těmito pravidly.

 

Publikované informace

Provozovatel vynakládá veškeré úsilí k zajištění správnosti prezentovaných informací a údajů na webových stránkách s péčí, odborností a předvídatelností, která je běžná a rozumná za obdobných podmínek v dané oblasti podnikání, přičemž Provozovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ztrátu, náklady nebo výdaje způsobené mimo jiné chybějícími, nepřesnými nebo nekorektními údaji, obsahem a informacemi dostupnými na webových stránkách. Uživatel bere na vědomí, že provoz webových stránek může být z jakýchkoliv důvodů přerušen a bere na vědomí, že tato odstávka není porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele, přičemž Provozovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ztrátu, náklady nebo výdaje způsobenou touto odstávkou. Dále uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není zodpovědný za případnou ztrátu nebo škodu způsobené činnostmi Uživatelů nebo třetích stran a to na základě využití údajů, obsahů a informacemi dostupnými na webových stránkách.

Údaje, obsah a informace dostupné na webových stránkách jsou zveřejňovány pouze pro informaci a k naplnění povinnosti operátora trhu dané legislativou. Jakékoliv využití informací, obsahu nebo zveřejněných informací je na vlastní zodpovědnost Uživatele, přičemž jejich případné využití by mělo být podmíněno kontrolou úplnosti a správnosti ze strany Uživatele. Žádná z informací nebo údajů dostupné na webových stránkách, pokud tak není výslovně uvedeno, nemá za cíl směřovat Uživatele k určitému jednání či nekonání nebo jej dokonce poškozovat.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu informací na webových stránkách.

 

Cookies

Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na úložiště počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i webové stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na webových stránkách a další statistické údaje.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí Uživatel ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel veškeré cookies, nebude moci využít některé funkce těchto webových stránek.