Akce dokumentů

Blokový trh

. .
Den dodávky Množství** (MWh) Cena* (Kč/MWh) Min. cena (Kč/MWh) Max. cena (Kč/MWh)
01.04.2018 240 665,00 665,00 665,00
02.04.2018 240 690,00 690,00 690,00
12.04.2018 72 770,00 770,00 770,00
21.04.2018 120 777,00 777,00 777,00
* Vážený průměr cen (Kč/MWh)
** Zobchodované množství (MWh)