Akce dokumentů

Blokový trh

. .
Den dodávky Množství** (MWh) Cena* (Kč/MWh) Min. cena (Kč/MWh) Max. cena (Kč/MWh)
08.02.2018 24 1 250,00 1 250,00 1 250,00
23.02.2018 24 1 250,00 1 250,00 1 250,00
* Vážený průměr cen (Kč/MWh)
** Zobchodované množství (MWh)