Akce dokumentů

Denní trh

. .
Výsledky denního trhu ČR - 26.02.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 31,58 2 925,0 0,0 1 300,5
2 31,45 3 222,8 0,0 1 743,7
3 31,52 3 545,6 0,0 1 831,7
4 31,53 3 728,7 0,0 1 989,5
5 31,44 3 397,7 0,0 1 747,0
6 36,98 2 511,6 0,0 978,7
7 55,47 2 767,4 813,7 0,0
8 69,01 2 966,0 863,1 0,0
9 65,70 2 445,0 706,9 0,0
10 61,00 2 376,2 788,5 0,0
11 55,82 2 536,2 954,6 0,0
12 50,75 2 768,1 1 331,1 0,0
13 46,97 2 893,7 1 341,7 0,0
14 45,98 3 059,4 1 379,5 0,0
15 46,98 2 902,7 1 224,2 0,0
16 51,72 2 901,7 1 142,6 0,0
17 55,68 2 923,4 1 065,5 0,0
18 64,41 2 376,1 711,3 0,0
19 72,70 2 688,7 909,6 0,0
20 67,53 2 551,0 777,4 0,0
21 59,00 3 040,3 1 185,2 0,0
22 51,55 2 843,5 1 186,0 0,0
23 44,27 2 101,9 0,0 337,6
24 39,62 2 068,6 0,0 318,2
Celkem 67 541,3 16 380,9 10 246,9

SPOT MARKET INDEX - 26.02.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 49,94 54,61 nárůst
PEAK LOAD 57,10 70,45 nárůst
OFFPEAK LOAD 42,79 37,63 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 67 541,3
PEAK LOAD 32 422,2
OFFPEAK LOAD 35 119,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)
PEAK LOAD (8:00 - 20:00)
OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)