Akce dokumentů

Vyrovnávací trh

. .
Výsledky vyrovnávacího trhu - 18.07.2018
Hodina Vážený průměr akceptovaných cen RE+ (Kč/MWh) Vážený průměr akceptovaných cen RE- (Kč/MWh) Vážený průměr výsledných cen RE+ (Kč/MWh) Vážený průměr výsledných cen RE- (Kč/MWh) Množství RE+ (MWh) Množství RE- (MWh)
1 - - - - 0,0 0,0
2 - - - - 0,0 0,0
3 - - - - 0,0 0,0
4 - - - - 0,0 0,0
5 - 1 400,00 - 0,00 0,0 10,0
6 - 1 000,80 - 0,00 0,0 5,0
7 - - - - 0,0 0,0
8 - 1 601,00 - 0,00 0,0 5,0
9 1 458,80 - 0,00 - 5,0 0,0
10 - 1 400,00 - 0,00 0,0 5,0
11 - 2 349,46 - 0,00 0,0 5,0
12 - 1 988,10 - 0,00 0,0 10,0
13 - 2 140,14 - 0,00 0,0 10,0
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Vážený průměr akceptovaných cen RE vyjadřuje vážený průměr finančního ohodocení obchodovaného množství v dané hodině.
Vážený průměr výsledných cen RE vyjadřuje vážený průměr cen, za které se zúčtovala energie z vyrovnávacího trhu (zobrazuje se až po provedení zúčtování v příslušné verzi).