Akce dokumentů

Vyrovnávací trh

. .
Výsledky vyrovnávacího trhu - 25.02.2018
Hodina Vážený průměr akceptovaných cen RE+ (Kč/MWh) Vážený průměr akceptovaných cen RE- (Kč/MWh) Vážený průměr výsledných cen RE+ (Kč/MWh) Vážený průměr výsledných cen RE- (Kč/MWh) Množství RE+ (MWh) Množství RE- (MWh)
1 - 580,00 - 0,00 0,0 5,0
2 - - - - 0,0 0,0
3 - - - - 0,0 0,0
4 - - - - 0,0 0,0
5 - - - - 0,0 0,0
6 - - - - 0,0 0,0
7 - - - - 0,0 0,0
8 500,00 - 0,00 - 5,0 0,0
9 1 529,30 - 0,00 - 20,0 0,0
10 1 300,00 - 0,00 - 5,0 0,0
11 - 1 018,00 - 0,00 0,0 5,0
12 - 1 350,33 - 0,00 0,0 15,0
13 - 2 356,00 - 0,00 0,0 10,0
14 - 2 370,50 - 0,00 0,0 20,0
15 - 785,10 - 0,00 0,0 50,0
16 - 931,00 - 0,00 0,0 40,0
17 - 1 018,13 - 0,00 0,0 30,0
18 - - - - 0,0 0,0
19
20
21
22
23
24
Vážený průměr akceptovaných cen RE vyjadřuje vážený průměr finančního ohodocení obchodovaného množství v dané hodině.
Vážený průměr výsledných cen RE vyjadřuje vážený průměr cen, za které se zúčtovala energie z vyrovnávacího trhu (zobrazuje se až po provedení zúčtování v příslušné verzi).