Férová Energie, s.r.o. - novým subjektem zúčtování v plynárenství

Do centrálního systému OTE byl zaregistrován nový subjekt zúčtování v v plynárenství– společnost Férová Energie, s.r.o. s přístupem od 14. prosince 2017 na virtuální obchodní bod a krátkodobé trhy s plynem organizované OTE, a.s. V současné době má přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 109 účastníků a krátkodobý trh s plynem 98 účastníků.