Vykazování výroby z podporovaných zdrojů energie

Společnost OTE, a.s., (OTE) pevně věří, že v návaznosti na výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 4/2018 k problematice vykazování elektřiny z obnovitelných zdrojů ze dne 26. dubna 2018 se závěry tohoto stanoviska promítnou i do probíhajícího správního řízení a ERÚ schválí obchodní podmínky OTE pro elektroenergetiku ve znění, které závěry stanoviska reflektují.

Následně OTE zajistí související úpravu systému operátora trhu a komunikaci se všemi dotčenými subjekty.

Tisková zpráva.pdf