Objem obchodů na krátkodobých trzích OTE s elektřinou a plynem rostl i v roce 2017

V roce 2017 dosáhl objem obchodů s elektřinou na denním trhu OTE nového ročního maxima ve výši 21,75 TWh a objem obchodů s plynem na vnitrodenním trhu překročil hranici 3 TWh a dosáhl nového ročního maxima ve výši 3,75 TWh.

Na denním trhu s elektřinou se jedná o meziroční nárůst ve výši 8,0 % oproti roku 2016, ve kterém účastníci trhu uzavřeli obchody o objemu 20,14 TWh. Průměrná cena obchodů na denním trhu s elektřinou (BL 2017) dosáhla v roce 2017 hodnoty 36,46 EUR/MWh. Celkový zobchodovaný objem na denním trhu v ČR v roce 2017, stále činí cca 1/3 tuzemské netto spotřeby. Na vnitrodenním trhu s elektřinou bylo zobchodováno 544,8 GWh elektřiny, což představuje mírný meziroční nárůst a nové roční maximum. Na blokovém trhu s elektřinou bylo zobchodováno 33,7 GWh elektřiny, což představuje meziroční pokles o 45,5 %.

Celkově se na krátkodobých trzích OTE zobchodovalo 22,33 TWh elektřiny, díky tomu bylo dosaženo nárůstu ve výši 7,6 % oproti roku 2016, ve kterém se zobchodovalo 20,75 TWh elektřiny. 

Na vnitrodenním trhu s plynem bylo v roce 2017 zobchodováno 3 747 GWh plynu, došlo tak k meziročnímu nárůstu ve výši 79,4 % oproti roku 2016, ve kterém účastníci trhu uzavřeli obchody o objemu 2 088 GWh. 

Na krátkodobých trzích s elektřinou je registrováno 111 účastníků a na krátkodobém trhu s plynem 98 účastníků. 

„Velice si vážíme důvěry obchodníků v naše tržní platformy, dosažené výsledky jsou pro nás výzvou i do letošního roku“, říká k prezentovaným výsledkům předseda představenstva OTE Aleš Tomec a dodává. „Pokračujeme v procesu zlepšování našich služeb a zvyšování uživatelského komfortu, pracujeme na dalším zvyšování jejich bezpečnosti a spolehlivosti.“
 

Tisková zpráva.pdf