Společnost Férová Energie, s.r.o. byla ukončena v systému CS OTE jako subjekt zúčtování v elektroenergetice

Ke dni 31. 3. 2018 byl v centrálním systému OTE ukončen účastník trhu – společnost Férová Energie, s.r.o. - jako subjekt zúčtování v elektroenergetice s přístupem na krátkodobé trhy s elektřinou organizované OTE, a.s. V současné době má přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 112 účastníků a na krátkodobý trh s plynem 99 účastníků.