Zástupce společnosti OTE, a.s., je člen představenstva asociace AIB

Novým členem představenstva evropské asociace vydavatelů záruk původu „Association of Issuing Bodies“ (AIB) je od 1. prosince Martin Štandera, vedoucí odboru Správa povolenek a záruk původu, OTE, a.s. (OTE).

Na prosincovém zasedání evropské asociace vydavatelů záruk původu, tzv. „Association of Issuing Bodies“ (AIB, www.aib-net.org) byl do pětičlenného představenstva zvolen vedoucí odboru Správa povolenek a záruk původu společnosti OTE Martin Štandera.

Asociace AIB již od roku 2002 vyvíjí, používá a dále šíří standardy pro práci se zárukami původu elektřiny. Z důvodu potřeby obchodníků s elektřinou převádět záruky původu mezinárodně, asociace AIB vybudovala a provozuje komunikační portál AIB Hub, který propojuje národní rejstříky záruk původu jednotlivých členů asociace. V současné době je v této asociaci sdruženo 20 států, přičemž snahou asociace je připojit i další, a to nejen z členských zemí Evropské unie.

Martin Štandera ve společnosti OTE pracuje od roku 2013, v dubnu 2017 byl jmenován vedoucím odboru Správa povolenek a záruk původu. S asociací AIB spolupracuje dlouhodobě, po celou dobu svého působení v OTE se podílel na získání plnohodnotného členství OTE v asociaci AIB. Jeho aktivity v rámci OTE jsou spojeny s provozem a rozvojem systému Rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a správy evidence a vydávání záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

„Je nám velkou ctí, že se zástupce společnosti stal členem představenstva asociace AIB, je to výsledek dlouhodobé plnohodnotné spolupráce naší společnosti v rámci mezinárodních projektů a aktivit a maximálního pracovního nasazení pana Štandery“, říká Ing. Aleš Tomec, předseda představenstva OTE, a.s.

Účelem asociace AIB je používat, podporovat a dále vyvíjet standardy pro práci se zárukami původu, tzv. European Energy Certificate System (EECS), které zajišťují spolehlivé fungování mezinárodních schémat certifikátů původu elektřiny a jejich mezinárodní výměnu, s důrazem na kritéria objektivity, nediskriminace, transparentnosti a efektivity nákladů.


Tisková zpráva.pdf
(293 KB)